Wat is MDFT?

MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie wat een erkend behandelprogramma is. Het kan hulp bieden aan jongeren die bijvoorbeeld meervoudig probleemgedrag hebben. Niet alleen de jongere zelf maar ook de omgeving kan invloed hebben op het probleemgedrag, daarom wordt hier met MDFT ook aandacht aan besteedt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de school, het werk, het gezin of de vrienden en natuurlijk de vrijetijdsbesteding.

MDFT bij Nederlandse instellingen

Het Center for Treatment on Adolescent Drug Abuse van de Universiteit van Miami heeft MDFT ontwikkeld en er zijn meerdere onderzoeken geweest om dit programma te testen. Er werd bijvoorbeeld gekeken naar behandelingen bij het gebruik van alcohol en drugs, symptomen van gedragsstoornissen, psychische problemen, criminaliteit en het functioneren op school of in het gezin. Deze MDFT-behandeling presteerde beter dan andere behandelingen waardoor tientallen Nederlandse instellingen MDFT in hun behandelaanbod hebben opgenomen.

Voor jongeren van 12 tot 23 jaar

Ondanks dat MDFT sterke protocollen heeft, staat alleen de kern vast. Van de therapeut wordt een bepaalde mate van verantwoordelijkheid verwacht die aansluit bij het behandelprogramma. De therapeut moet ook pragmatisch zijn en niet veroordelen. De doelgroep bestaat uit jongeren van 12 tot 23 jaar die gedragsproblemen hebben of criminaliteit vertonen. Daarbij moet de jongere wel contact hebben met ouders of andere familieleden.

Zelf aansluiten of doorverwezen worden

De Nederlandse teams zijn in verschillende takken actief, zoals bij de jeugdzorg, de verslavingszorg, de forensische zorg inclusief de justitiële jeugdinrichtingen en de geestelijke gezondheidszorg. De MDFT kan ook worden aangepast om bij nieuwe doelgroepen ingezet te worden. Er is bijvoorbeeld ook een MDFT op maat gemaakt om in te zetten bij jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Jongeren en gezinnen kunnen op eigen initiatief terecht bij MDFT maar ze kunnen ook verwezen worden door een beroepskracht of een hulpverlener. Ook de rechtbank kan ze doorverwijzen.

Wat is MDFT?
Schuiven naar boven
zakra