Meditatie daarentegen is minder fysiek dan yoga, hoewel er wel bepaalde uitzonderingen zijn. Zoals bijvoorbeeld de dynamische meditatie. Mediteren is van oorsprong een religieuze beoefening. Veel meditaties worden zittend uitgeoefend, hoewel er ook loopmeditaties zijn of zoals bij de dynamische meditaties nog weleens voorkomt met een dansende of schokkende beweging. Als je wel zittend mediteert, kan een meditatiekussen prettig zijn.

Waar ligt de focus?

Ook ligt bij meditatie de focus vaak op één punt, bijvoorbeeld op je ademhaling of een bepaald object. We kunnen mediteren grofweg verdelen in twee soorten, namelijk concentratiemeditatie waarbij de focus op één punt ligt of inzichtmeditatie waarbij je op een afstand je gedachten en je gevoelens bekijkt. Er wordt je geleerd om je niet te laten afleiden, ook niet door emoties en gedachten. Niet om ze te stoppen maar om je er niet door te laten meeslepen. Iedere keer dat je toch wordt afgeleid, moet je leren om weer ‘vriendelijk’ terug te keren naar je focuspunt. Dit alles heeft een positieve invloed op je geest. Mensen worden er vaak gelukkiger door en ervaren meer rust. Ze slapen beter en de stress neemt af. Dat zijn punten die het de moeite waard maken om het eens te proberen.

Meditatie
Schuiven naar boven
zakra