De meditatie soorten

Tibetaanse tradities

In Tibet is boeddhisme een bekende methodiek. Hierbij is het de bedoeling dat men gericht nadenkt over bepaalde thema’s. Er wordt geleerd hoe je kunt

Schuiven naar boven
zakra