Adequate hulpverlening aan gezinnen door middel van een CRM systeem

Als er zich binnen een gezin problemen voordoen welke niet door de familie zelf opgelost kunnen worden, zijn er in Nederland gelukkig instanties die hulp kunnen bieden. Afhankelijk van het soort problemen kunnen hierbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Een veel gehoorde klacht is dat er nogal eens langs elkaar heen gewerkt wordt door de verschillende begeleiders. Dit heeft onder andere te maken met een falende informatievoorziening wat nadelige gevolgen heeft voor de onderlinge communicatie. Een goed systeem waarin de gegevens van de hulpvragers op een ordelijke manier kunnen worden verwerkt zodat belangrijke informatie voor alle betrokkenen duidelijk zichtbaar is, is daarom wenselijk.

De ontwikkelingen in zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheidszorg staan niet stil. Goede samenwerkingsverbanden hebben een hoge prioriteit. Zo kan er veel tijd bespaard worden wanneer er niet telkens telefonisch of tijdens een afspraak overleg hoeft te worden gepleegd. Een CRM-systeem dat bereikbaar is voor diverse instanties kan uitkomst bieden. Het bedrijf lime-technologies.nl ontwerpt op maat gemaakte systemen waarin alle klantgegevens op een overzichtelijke manier verwerkt en opgeslagen kunnen worden. Als dit systeem voor meerdere hulpverlenende instanties toegankelijk is, waardoor inzage in deze gegevens probleemloos kan worden verkregen, voorkomt dit dat de hulpvrager voortdurend zaken moet herhalen.

Voor de meeste mensen is het nogal een drempel om toe te moeten geven dat er hulp nodig is binnen het eigen gezin. Wanneer het hele verhaal bijvoorbeeld bij een huisarts uit de doeken is gedaan, is het fijn als dit een week later niet hoeft te worden herhaald bij een gezinstherapeut. Deze zal ongetwijfeld zelf de versie van de cliënt willen horen, maar met voldoende achtergrondinformatie kunnen eventuele vragen gerichter gesteld worden. Dit maakt het voor de hulpvrager eenvoudiger om over zijn of haar problemen te praten.

Natuurlijk is er een privacywet aan de orde bij gevoelige informatie inzake gezinsproblemen. Er dient dan ook te allen tijde toestemming te worden gevraagd aan de cliënten om gegevens met elkaar te mogen delen. Het wordt ook steeds gebruikelijker dat cliënten zelf toegang krijgen tot de gegevens in het systeem. In dat geval dienen hulpverleners het gebruik van vakjargon zoveel mogelijk te beperken om eventuele misverstanden te voorkomen.

Het digitaal en centraal verzamelen van de gegevens over de therapie en de voortgang ervan zal het proces zeker versnellen. Tevens is het systeem erg praktisch gebleken op het moment dat er sprake is van een overdacht, bijvoorbeeld wanneer er een behandeling afgerond is. Mensen zijn erbij gebaat als er naar het totaalbeeld gekeken kan worden. Dit is zeker aan de orde als het gaat om het gezin, waarin alle gezinsleden hun rol hebben. Maar het geldt ook voor de begeleiding die meestal door verschillende professionals gegeven wordt.

Adequate hulpverlening aan gezinnen door middel van een CRM systeem
Schuiven naar boven
zakra