Jaar: 2023

Mediteren met behulp van devotiebeelden

In verschillende religies worden devotiebeelden gebruikt om mensen uit te nodigen tot een diep gebed. Het is de bedoeling dat hierdoor de godsdienstbeleving wordt geïntensiveerd. In het Christendom worden daartoe afbeeldingen van heiligen gebruikt. In het Hindoeïsme wordt dit soort devotie ‘darshan’ genoemd: het aandachtig aanschouwen van een icoon dat leidt tot een diepere verbintenis […]

De invloed van roken op een gezin

Roken in een gezin kan voor veel irritatie zorgen. Dit geldt meestal voor alle gezinsleden. Als een van beiden ouders rookt, is de ergernis over het algemeen het grootst. Kinderen in de leeftijd voor de puberteit hebben over het algemeen een grote antipathie tegen roken. Tussen partners kan het vervelende discussies veroorzaken vanwege de rooklucht, […]

Schuiven naar boven
zakra