Kinderen die de weg kwijt zijn

Kinderen die de weg zijn kwijtgeraakt kunnen een desastreuze invloed hebben op het gezinsleven. Voor de ouders brengt dit vaak een enorm verdriet met zich mee, maar ze voelen zich ook verscheurd door de ingrijpende ervaringen. Daarom heeft niet alleen het ontspoorde kind hulp nodig, maar vaak ook de rest van het gezin.

Waar is die onbezorgde tijd gebleven?

De ouders van deze kinderen kunnen soms vol weemoed bladeren door het fotoalbum dat op de koffietafel ligt of ze staren urenlang naar het familieportret dat omkaderd is door een mooie lijst – verkrijgbaar op de website https://nl.bgastore.be/ – die destijds speciaal op maat gemaakt is. Waar is die goede oude tijd gebleven toen ze nog konden genieten van een onbezorgd gezinsleven en van dit soort fraaie decoraties voor in huis? De ouders zullen zich menigmaal afvragen wat er is misgegaan met hun kind tijdens de pubertijd. En is het hun schuld? Schuldgevoelens komen vaak voor bij ouders van ontspoorde kinderen. Hadden ze harder moeten optreden? Zijn ze niet alert genoeg geweest? Hebben ze hun kind niet goed opgevoed?

Lastige pubers

Kinderen veranderen in de puberteit en voor de ouders is het soms moeilijk om hun gedrag te begrijpen, laat staan dat ze precies weten hoe ze op de juiste manier moeten handelen. Pubers lijken niets van hun ouders te kunnen verdragen en vinden alles wat zij zeggen stom. Zo lang het blijft bij pubers die met deuren slaan en scheldend of stampvoetend naar boven lopen, valt het allemaal nog wel mee. Maar wanneer ze echt onacceptabel gedrag gaan vertonen zoals (zelf)verminking, geweld, drugs- en/of drankgebruik, criminele activiteiten en spijbelen, dan is de kans groot dat deze jongeren van het goede pad afraken: hun grenzen vervagen en ze lappen iedere regel aan hun laars.

Deskundige hulp nodig

In dat geval is het beter de hulp van een deskundige in te schakelen. Je kunt dit niet alleen. Bespreek het met de huisarts en laat je doorverwijzen naar de betreffende instanties, bijvoorbeeld de GGZ als er sprake is van psychische problemen. In veel gevallen komt ook de ontspoorde puber weer uit de problemen. Soms kan dat lang duren, waardoor je je als ouder regelmatig moedeloos zult voelen, maar verlies de hoop niet. Soms blijkt ook mediation nodig te zijn om de band tussen ouders en kind te herstellen.

Kinderen die de weg kwijt zijn
Schuiven naar boven
zakra