Dag: 9th juli 2021

Adequate hulpverlening aan gezinnen door middel van een CRM systeem

Als er zich binnen een gezin problemen voordoen welke niet door de familie zelf opgelost kunnen worden, zijn er in Nederland gelukkig instanties die hulp kunnen bieden. Afhankelijk van het soort problemen kunnen hierbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Een veel gehoorde klacht is dat er nogal eens langs elkaar heen gewerkt wordt door de verschillende […]

Schuiven naar boven
zakra