Jaar: 2021

Lichaamsbewustzijn bevordert het geestelijk welzijn

Ons lichaam en onze geest horen bij elkaar en vormen één geheel. Dat ons gevoel van welzijn wordt beïnvloed door een wisselwerking tussen lichaam en geest mag duidelijk zijn. Toch wordt de aandacht nog vaak gericht op de menselijke geest wanneer mensen psychische problemen hebben. Er zijn ondertussen wel een groot aantal therapieën en vormen […]

Kinderen die de weg kwijt zijn

Kinderen die de weg zijn kwijtgeraakt kunnen een desastreuze invloed hebben op het gezinsleven. Voor de ouders brengt dit vaak een enorm verdriet met zich mee, maar ze voelen zich ook verscheurd door de ingrijpende ervaringen. Daarom heeft niet alleen het ontspoorde kind hulp nodig, maar vaak ook de rest van het gezin. Waar is […]

De inrichting van een therapieruimte

De ruimte waarin therapie wordt gegeven dient warmte uit te stralen. Als therapeut wil je immers dat je cliënten zich veilig voelen zodat ze eerder het vertrouwen vinden om hun hart te luchten. Als je met meerdere mensen een therapiesessie houdt dan kan de inrichting van de ruimte de sfeer mede bepalen. Vormen kunnen symbolisch […]

Adequate hulpverlening aan gezinnen door middel van een CRM systeem

Als er zich binnen een gezin problemen voordoen welke niet door de familie zelf opgelost kunnen worden, zijn er in Nederland gelukkig instanties die hulp kunnen bieden. Afhankelijk van het soort problemen kunnen hierbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Een veel gehoorde klacht is dat er nogal eens langs elkaar heen gewerkt wordt door de verschillende […]

Schuiven naar boven
zakra